Problemy i aktualne kierunki rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce

Problemy i aktualne kierunki rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce ...

Łączna moc zainstalowana elektrowni wiatrowych, wg danych Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej na dzień 4 października 2007 r., wynosiła 280 MW. Mimo istotnego przyrostu mocy zainstalowanej w usęciu "rok do roku", efektywny udział oraz rzeczywiste znaczenie energetyki wiatrowej w krajowym bilansie energetycznym (mierozne produkcją w stosunku do zużycia) wciąż jednak pozostaje na skromnym poziomie, szacowanym na ok. 0,2%.


Zobacz pełną treść artykułu


Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Problemy i aktualne kierunki rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce

Promocje:

PROMOCJE: