Telefony w szufladzie

Telefony w szufladzie... Tylko 3% użytkowników oddaje telefony komórkowe do recyklingu, choć większość ma w domu stare, niepotrzebne urządzenia. Tak wynika z globalnej ankiety konsumenckiej, której wyniki opublikowała firma Nokia.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Trzy czwarte respondentów dodało, że nawet nie myśli o recyklingu swoich urządzeń, a prawie połowa nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest to możliwe.

- Z ankiety tej jasno wynika, że bardzo niewiele urządzeń mobilnych trafia do recyklingu po zakończeniu okresu eksploatacji. Wiele osób nawet nie wie, że stare i nieużywane telefony można oddać do recyklingu lub nie orientuje się, jak to zrobić – mówi Markus Terho, dyrektor ds. ekologicznych firmy Nokia. - Gdyby każdy z trzech miliardów właścicieli telefonów komórkowych na świecie oddał choć jedno urządzenie, moglibyśmy zaoszczędzić 240 000 ton surowców i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w takim stopniu jak przez wycofanie z ruchu 4 milionów samochodów.

Z ankiety wynika, że choć każdy przeciętnie miał już około pięciu telefonów, bardzo niewiele z nich trafiło do recyklingu po zakończeniu eksploatacji. Tylko 3% respondentów oddało swoje stare telefony do recyklingu. Bardzo mało starych urządzeń, bo 4%, trafia jednak na wysypiska śmieci. Większość z nich (44%) leży nieużywana w domu. Pozostałe zyskują nowe „życie”: jedna czwarta starych telefonów trafia do znajomych i członków rodziny właścicieli, a 16% użytkowników sprzedaje używane urządzenia, w szczególności na rynkach wschodzących.

W skali globalnej 74% konsumentów stwierdza, że nie myśli nawet o recyklingu swoich telefonów, choć mniej więcej tyle samo, bo 72%, uważa, że recycling ma wpływ na środowisko. Wyniki te były zbliżone w wielu różnych krajach: o recyklingu niepotrzebnych urządzeń nie myśli 88% ludzi w Indonezji, 84% w Indiach oraz 78% w Brazylii, Szwecji, Niemczech i Finlandii.

Z ankiety wynika, że telefony oddaje do recyklingu tak mało osób głównie dlatego, że większość po prostu nie wie o takiej możliwości. Poziom świadomości tego faktu był najniższy w Indiach (17%) oraz Indonezji (29%), a najwyższy w Wielkiej Brytanii (80%) oraz Finlandii i Szwecji (66%).

- Dzięki najlepszym technologiom odzysku nic się nie marnuje. Od 65 do 80 % każdego urządzenia Nokia nadaje się do recyklingu. Tworzywa sztuczne, których nie można przetworzyć powtórnie, spala się w celu uzyskania energii do procesu recyklingowego, a inne materiały są przetwarzane i stosowane w materiałach budowlanych. W ten sposób nic nie trafia na wysypisko śmieci – mówi Markus Terho.

Wielu respondentów, którzy nawet wiedzieli o tym, że urządzenie nadaje się do recyklingu, nie wiedziało, co należy w tym celu zrobić. Dwie trzecie stwierdziło, że nie wie, jak oddać do recyklingu niepotrzebne urządzenie, a 71% nie wiedziało, gdzie to można zrobić.

Ankietę przeprowadzono w formie wywiadów z 6500 osobami z 13 krajów: Finlandii, Niemiec, Włoch, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Nigerii, Indii, Chin, Indonezji i Brazylii.

Telefony w szufladzie

Promocje:

PROMOCJE: