Uwarunkowania wymiany energii elektrycznej na rynku Unii Europejskiej

Uwarunkowania wymiany energii elektrycznej na rynku Unii Europejskiej ... Artykuł poświęcony jest prezentacji czynników przyczyniających się do unifikacji zasad handlu energią elektryczną między państwami członkowskimi UE. Uznano za nie stosowanie reguł Światowej Organizacji Handlu i Traktatu Karty Energetycznej, standardu Europejskiej Federacji Handlujących Energią oraz mechanizmu rozliczania kosztów tranzytu energii elektrycznej CBT. Autor: Tomasz Motowidlak ("Rynek Energii" - nr 2/2008), dwumiesięcznik "Rynek Energii"

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Uwarunkowania wymiany energii elektrycznej na rynku Unii Europejskiej

Promocje:

PROMOCJE: