Dyrektywa OZE, a ICP

Dyrektywa OZE, a ICP...

Stanowisko w sprawie możliwości zaliczania działań polegających na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do kategorii inwestycji celu publicznego po wejściu w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Dyrektywa OZE, a ICP

 

Dyrektywa OZE, a ICP

Promocje:

PROMOCJE: