Eksperci PAN o rozwoju polskiej energetyki

Eksperci PAN o rozwoju polskiej energetyki...

Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono również kierunkom badań dla rozwoju technologii energetycznych paliw organicznych. Mówił o nich prof. Tadeusz Chmielniak z Politechniki Śląskiej, przewodniczący Komitetu Problemów Energetyki PAN. W swoim wystąpieniu poruszył kwestię ewolucji technologii węglowych w układach z turbinami gazowymi, układów gazowo-parowych, bloków kondensacyjnych i pod

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
niesienia sprawności funkcjonujących układów.

Głos w dyskusji zabrał również prof. Jarosław Mikielewicz z PAN. Opowiadał m. in. o nowych wyzwaniach energetyki rozproszonej - nowym i niezwykle obiecującym kierunku współczesnej energetyki, w którym energia elektryczna wywarzana jest w kogeneracji z ciepłem w mikrosiłowniach. Jak wyjaśnił specjalista, źródłem ciepła dla mikrosiłowni może być energia odpadowa lub źródła odnawialne.


"Istnieją różne koncepcje budowy mikrosiłowni w oparciu o tłokowe silniki spalinowe, turbiny gazowe, turbiny parowe, silniki Sterlinga, czy ogniwa paliwowe" - mówił Mikielewicz.Podczas panelu nie zabrakło także głosu dotyczącego energetyki jądrowej dla Polski. Ten temat poruszył prof. Jerzy Niewodniczański z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
"W demokratycznym państwie nie da się podjąć decyzji o budowie takich inwestycji bez akceptacji społecznej" – zaznaczył. Tymczasem z badań przeprowadzonych w grudniu 2008 roku wynika, że 47 proc. Polaków chciałoby mieć w kraju elektrownię jądrową, a 37 proc. jest temu przeciwne.

"Z dyskusji, jaka wywiązała się w czasie spotkania, wynika, że dla Polski sprawa energetyki ma zasadnicze znaczenie. (. . ) Sprawa energetyki powinna być wsparta z jednej strony przez publiczną debatę i zaangażowanie polityki oraz mediów, z drugiej - przez działania systemowe w zakresie polityczno-ekonomicznego podejścia do problemu energii i grożącego ludzkości kryzysu energetycznego" - ocenia rzecznik PAN.

.

Eksperci PAN o rozwoju polskiej energetyki

Promocje:

PROMOCJE: