Elektrownia atomowa realna w 2020 r., ale pod wieloma warunkami

Elektrownia atomowa realna w 2020 r., ale pod wieloma warunkami...
Uruchomienie w roku 2020 pierwszego bloku w elektrowni jądrowej w Polsce jest realne, ale do tego potrzebne jest permanentne wsparcie wszystkich kolejnych rządów – mówi Tomasz Jackowski, wicedyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Zgodnie z harmonogramem wprowadzania energetyki atomowej w Polsce, rok 2020 został przyjęty jako data oddania pierwszego reaktora do użytku. Według Tomasza Jackowskiego, wicedyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki harmonogram ten jest realny, ale do tego potrzebne jest permanentne wsparcie wszystkich kolejnych rządów, ponieważ opóźnienie w realizacji choćby jednego z etapów wdrażania technologii jądrowej przyczyni się do znacznego opóźnienia całego programu. 

Do stworzenia konsorcjum mającego na celu budowę pierwszy bloków jądrowych w Polsce została wybrana Polska Grupa Energetyczna. Marcin Ciepliński, wicedyrektor Departamentu Energetyki Atomowej w PGE Polskiej Grupie Energetycznej zapewnił, że konsorcjum powstanie do końca 2010 roku, natomiast obecnie departament kończy obszerną analizę na temat sytuacji sektorów energetyki jądrowej w krajach europejskich, co pozwoli na wdrożenie najlepszych rozwiązań w Polsce i uniknięcie błędów innych państw.

Pal Lincze, dyrektor sekcji inżynierii nuklearnej w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zapewnił, że Agencja zapewnia wszystkim krajom członkowskim pełne wsparcie merytoryczne we wszelkich aspektach związanych z wdrażaniem energetyki jądrowej. 
EdF będący największym na świecie operatorem elektrowni jądrowych jest jednym z kandydatów do udziału w Polskim Konsorcjum Atomowym. Paul Amoravain, wiceprezes wykonawszy EdF International Operations, zaznacza, że w przekonywaniu opinii publicznej do energetyki atomowej najważniejsze jest przedstawianie faktów, otwartość i przejrzystość.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na powodzenie polskiego programu energetyki jądrowej jest stworzenie odpowiednich regulacji prawnych. Jerzy Baehr z Kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr, która przygotowała analizę rozwiązań prawnych w energetyce jądrowej w Europie i Stanach Zjednoczonych zaznacza, że nie ma możliwość pełnej implementacji prawa atomowego z innego kraju. Przyszłe rozwiązania prawne muszą być odpowiednie zarówno ze względu na naszą konstytucję i filozofię.

Dyskusja „Energetyka atomowa szansą dla Polski” odbyła się podczas konferencji Europower.

wnp.pl (Dariusz Ciepiela) 

Elektrownia atomowa realna w 2020 r., ale pod wieloma warunkami

Promocje:

PROMOCJE: