Energia wiatrowa coraz popularniejsza w Europie i USA

Pompy ciep砤 | O秝ietlenie LED, 縜r體ki LED | Kolektory s硂neczne | Certyfikat energetyczny | Pod硂g體ka

Energia wiatrowa coraz popularniejsza w Europie i USA...

Wiatr staje si臋 coraz powszechniejszym 藕r贸d艂em energii na 艣wiecie. W Europie niekwestionowanym liderem s膮 Niemcy, w kt贸rych niekt贸re landy pokrywaj膮 w ten spos贸b blisko 40 proc. zapotrzebowania na energi臋 elektryczn膮. W USA przoduje Teksas, kt贸ry gdyby by艂 osobnym pa艅stwem, zajmowa艂by sz贸ste miejsce na 艣wiecie pod wzgl臋dem produkcji energii z si艂y wiatru.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Wed艂ug danych The World Wind Energy Association (艢wiatowe Stowarzyszenie Energii Odnawialnej) w 2008 r. najwi臋kszymi producentami energii wiatrowej by艂y Stany Zjednoczone, Niemcy, Hiszpania, Chiny oraz Indie. Polska znalaz艂a si臋 na 19. miejscu na li艣cie, wyprzedzaj膮c m.in. Norwegi臋, Belgi臋, Czechy i Finlandi臋. Jak donosi Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, grupuj膮ce kraje promuj膮ce t臋 energi臋 w Europie, a偶 43 proc. nowych wygenerowanych zdolno艣ci produkcyjnych energii pochodzi艂o w 2008 r. w Unii Europejskiej w艂a艣nie z sektora energii wiatrowej.

W Europie do najwi臋kszych producent贸w energii elektrycznej pozyskiwanej z si艂y wiatru nale偶膮 Niemcy (drugi po USA pod tym wzgl臋dem kraj na 艣wiecie). Wed艂ug danych Niemieckiego Instytutu Energetyki wiatrowej (DEWI) na koniec 2008 r. w Niemczech by艂o 20301 instalacji produkuj膮cych energi臋 wiatrow膮. Ich 艂膮czna moc to 23902 MW.

W niekt贸rych krajach zwi膮zkowych Niemiec, jak Saksonia-Anhalt, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Szlezwik-Holsztyn, udzia艂 energii elektrycznej pozyskanej z si艂y wiatru w og贸lnym zu偶yciu pr膮du netto si臋ga 40 proc., w Brandenburgii - ok. 34 proc. W ca艂ym kraju odsetek ten wynosi 7,95 proc. Najwi臋cej pr膮du z si艂y wiatru zdolna jest wyprodukowa膰 Dolna Saksonia - 6000 MW.

Na dynamiczny rozw贸j energetyki wiatrowej stawia m.in. P贸艂nocno-niemiecki Szlezwik-Holsztyn; w艂adze planuj膮, 偶e do 2020 r. wygenerowana przez wiatraki energia elektryczna pokryje ca艂kowite zapotrzebowanie mieszka艅c贸w landu na pr膮d. Z kolei Dolna Saksonia chce w ci膮gu najbli偶szych 11 lat zwi臋kszy膰 produkcj臋 energii wiatrowej do 10000 MW. Niemcy s膮 te偶 jednym z wiod膮cych eksporter贸w technologii zwi膮zanych z energetyk膮 wiatrow膮, a bran偶a ta rozwija si臋 dynamicznie.

Odnawialne 藕r贸d艂a energii zyskuj膮 w Niemczech na znaczeniu w zwi膮zku z ambitn膮 polityk膮 walki z ociepleniem klimatu oraz planowanym ca艂kowitym odej艣ciem od energii atomowej.

Z kolei w Belgii z dystansem podchodzi si臋 do zak艂adanych na l膮dzie farm wiatrowych, poniewa偶 niemal ka偶demu parkowi wiatrowemu musz膮 towarzyszy膰 emituj膮ce ogromne ilo艣ci CO2 elektrociep艂ownie. Szanse na rozw贸j energii wiatrowej daje natomiast Morze P贸艂nocne. W lipcu otwarto pierwszy w Belgii park sze艣ciu wiatrak贸w morskich C-Power (offshore) usytuowany a偶 27 km od wybrze偶a.

Wcze艣niej ju偶 inne kraje, takie jak Holandia, Dania, Szwecja i Wielka Brytania, budowa艂y parki turbin wiatrowych na morzu, ale 偶aden z nich nie znajduje si臋 tak daleko od l膮du. W 2013 roku liczba wiatrak贸w w belgijskim projekcie ma osi膮gn膮膰 54 (niekt贸re nawet 46 km od l膮du), a ca艂y park wyprodukuje ponad 300 MW energii, r贸wnowarto艣膰 rocznego zu偶ycia 600 tys. gospodarstw belgijskich.

Szacuje si臋, 偶e dzi臋ki tej inwestycji, udzia艂 energii odnawialnej w og贸lnej produkcji energii w Belgii wzro艣nie w 2011 roku z obecnych 3 do 6 proc. Projekt wspar艂 po偶yczk膮 300 mln euro Europejski Bank Inwestycyjny.

We W艂oszech energia wiatrowa wykorzystywana jest od pocz膮tku lat 90., a obecnie pokrywa 0,5 proc. zapotrzebowania na energi臋 w tym kraju. Instalacji do jej odbioru jest oko艂o 60.

Urz膮dzenia te stawiane s膮 z inicjatywy wielkich firm prywatnych i instytucji publicznych. Zwolennicy tego rodzaju energii zauwa偶aj膮, 偶e to w艂a艣nie tym W艂ochy r贸偶ni膮 si臋 od innych kraj贸w europejskich, w kt贸rych proste instalacje do jej produkcji znajduj膮 si臋 w ma艂ych fabryczkach, gospodarstwach rolnych i na terenie domostw.

Najwi臋cej urz膮dze艅 do produkcji energii wiatrowej znajduje si臋 na po艂udniu W艂och, przede wszystkim w Apulii, Kampanii, na Sycylii i Sardynii. Tymczasem zauwa偶a si臋, 偶e w Italii mo偶na by produkowa膰 znacznie wi臋cej energii wiatrowej, a to dzi臋ki geograficznemu po艂o偶eniu kraju; wiatr morski m贸g艂by by膰 wykorzystywany w znacznie wi臋kszym stopniu.

Sprawa energii wiatrowej nie jest przedmiotem szerszych dyskusji we W艂oszech. Obecnie najwi臋ksze emocje budzi decyzja rz膮du Silvio Berlusconiego o powrocie do produkcji energii atomowej.

Z kolei w USA energetyka wiatrowa znacznie przyspieszy艂a dopiero w ostatniej dekadzie. W 2008 r. energia ta dostarczy艂a ju偶 ponad 1 proc. ca艂ej elektryczno艣ci w USA, co oznacza wzrost przesz艂o dziesi臋ciokrotny w por贸wnaniu z 1999 r., kiedy wiatr generowa艂 nieca艂e 0,1 proc. elektryczno艣ci. W samym tylko 2006 r. produkcja energii elektrycznej z u偶yciem turbin wiatrowych wzros艂a w USA o 31,8 proc.

Pionierem rozwijania energii wiatrowej by艂a Kalifornia, ale w po艂owie obecnej dekady wyprzedzi艂 j膮 Teksas, b臋d膮cy dzi艣 liderem w tym zakresie. W 2008 r. dzia艂a艂y tam generatory wiatrowe produkuj膮ce 7116 MW, co plasowa艂oby Teksas na sz贸stym miejscu na 艣wiecie, gdyby by艂 on osobnym pa艅stwem.

Inne przoduj膮ce stany to Iowa i Minnesota na 艢rodkowym Zachodzie, gdzie 7 proc. elektryczno艣ci dostarczaj膮 generatory wiatrowe, oraz Oregon, Washington i Colorado.

Recesja zahamowa艂a nieco realizacj臋 du偶ych projekt贸w inwestycyjnych w dziedzinie energetyki wiatrowej z powodu trudno艣ci ich finansowania. Warunki sprzyjaj膮 jednak mniejszym inwestycjom tego rodzaju. Zamawiaj膮 je szko艂y, farmy i ma艂e firmy.

W uchwalonym przez Kongres pakiecie pobudzenia gospodarki przewidziano m.in. finansowanie ich z tzw. Obligacji na Czyst膮 i Odnawialn膮 Energi臋 (ang. skr贸t: CREBs - Clean Renewable Energy Bonds) o 艂膮cznej warto艣ci 1,6 miliarda dolar贸w, przeznaczonych na pomoc w realizacji popieranych przez now膮 administracj臋 projekt贸w w zakresie czystej i odnawialnej energii.

Lobbowaniem na rzecz energetyki wiatrowej zajmuje si臋 American Wind Energy Association. Stowarzyszenie to informuje, 偶e przyczyni艂o si臋 do opracowania niedawnego raportu przedstawionego przez Ministerstwo Energetyki USA, w kt贸rym stwierdzono, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰, i偶 do 2030 r. 20 proc. elektryczno艣ci w USA b臋dzie dostarczane z generator贸w wiatrowych.

 

Energia wiatrowa coraz popularniejsza w Europie i USA

Promocje:

PROMOCJE: