KRIR apeluje do premiera o dalsze wspieranie rynku biopaliw

KRIR apeluje do premiera o dalsze wspieranie rynku biopaliw...

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, apeluje do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o kontynuowanie polityki Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w kwestii rozwoju sektora biopaliw. Rok 2008 był, bowiem pierwszym rokiem funkcjonowania rynku biopaliw w oparciu o przepisy ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z 25 sierpnia 2006 roku.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
„Działania Krajowej Rady Izb Rolniczych, jako reprezentacji polskiego samorządu rolniczego zmierzają do konsekwentnej poprawy warunków ekonomicznych i społecznych producentów rolniczych i pozostałych mieszkańców obszarów wiejskich. Dlatego też jedną z szans osiągnięcia stawianych sobie celów jest rozwój krajowego rynku biopaliw. Przez ostatnie sześć lat zwiększono niemal dwukrotnie (do poziomu 2,1 mln ton) produkcję rzepaku oraz dwukrotnie zwiększone zostały moce przerobowe nasion rzepaku do obecnego poziomu 3,2 mln ton/rok.

Jednocześnie wytworzone zostały moce do produkcji biokomponentów zapewniające pełne pokrycie zapotrzebowania na biokomponentu ze strony krajowego przemysłu paliwowego w związku z obowiązkiem realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych. Tak dynamiczny rozwój sektora możliwy był tylko dzięki konsekwentnemu zaangażowaniu branży oraz poniesieniu ogromnych nakładów finansowych w związku z zapewnieniami strony rzadowej dotyczącymi konsekwentnej realizacji polityki mającej na celu rozwój sektora energetyki odnawialnej. Stosowanie biopaliw stanowi jeden z istotnych elementów strategii rozwoju energii odnawialnej w UE do roku 2020. Element o tyle istotny w Polsce, że w ciągu tych sześciu minionych lata cały łańcuch producencki w pełni przygotował się do wyzwań” – czytamy w apelu KRIR.

Zdaniem Prezesa KRIR, mamy wystarczający potencjał, aby zapewnić dostawy biokomponentów zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Potrzebujemy jedynie stabilnej i konsekwentnej realizacji przyjętej w 2006 roku poprzez stosowną ustawę polityki rządu dotyczącej stosowania biopaliw.

Zdaniem samorządu rolniczego, biopaliwa w dzisiejszej gospodarce to jedna z gotowych recept na kryzys, generowanie miejsc pracy oraz praktyczne zagospodarowanie strukturalnych nadwyżek produkcji rolnej na cele niespożywcze. Dlatego nie można dopuścić do tego, aby biopaliwa stały się zmarnowaną szansą polskiej gospodarki.

 

KRIR apeluje do premiera o dalsze wspieranie rynku biopaliw

Promocje:

PROMOCJE: