Nowa MEW w Siewierzu

Nowa MEW w Siewierzu...

Elektrownię przyłączono do istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Siewierz 4 Sanatorium”. W zestawie pomiarowym zastosowano licznik elektroniczny, czterokwadrantowy mierzący energię czynną i bierną w dwóch kierunkach typu ZDM310. Układ pomiarowo-rozliczeniowy wyposażono także w synchronizator czasu oraz moduł komunikacyjny do transmisji danych pomiarowych GSM

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
/GPRS CU-P20 oraz dodatkowo w układ pomiarowy mierzący energię brutto w celu potwierdzenia świadectw pochodzenia.
W tej MEW zabudowano również cały zespół zabezpieczeń spełniających funkcję nad i pod napięciową oraz nad i pod częstotliwościową.

Wykorzystanie MEW do produkcji energii elektrycznej ma niewątpliwie wiele zalet. Wytwarzana energia jest "czysta" ekologicznie - nie ma emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto małe elektrownie wodne dają szansę na wykorzystanie lokalnych możliwości produkcji energii oraz mogą poprawić stosunki wodne w okolicy.

Największą wadą małych elektrowni wodnych są wysokie koszty ich budowy i eksploatacji, ale korzyści środowiskowych nie sposób wycenić.

.

Nowa MEW w Siewierzu

Promocje:

PROMOCJE: