OZE inwestycjami celu publicznego

OZE inwestycjami celu publicznego...

Do 2020 roku Polska musi mieć 15 proc. udział energii z odnawialnych źródeł (OZE) w całkowitym bilansie energetycznym. Jak ocenia Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej, żeby osiągnąć ten cel musimy oddawać w OZE średnio po 1000 MW mocy rocznie! A w ciągu minionych trzech lat oddaliśmy raptem 500 MW. To najlepiej pokazuje skalę tego wyzwania.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Są takie inicjatywy, które skróciłyby znacząco cały proces przygotowania inwestycyjnego. Jedną z nich jest zaliczenie inwestycji OZE do inwestycji celu publicznego. Na szczęście taką rangę nadają projektom OZE ostatnie dyrektywy unijne.

– Wejście w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, powoduje konieczność uznania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła do wytwarzania energii za urządzenia służące ochronie środowiska. Tym samym nie ma podstaw prawnych do nie zaliczenia do Celów Publicznych, w rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedsięwzięć polegających na budowie oraz utrzymaniu instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł, a co za tym idzie do nie uznania tych przedsięwzięć za inwestycje celu publicznego. - wyjaśnia Maciej Stryjecki, prezes FNEZ.

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej apeluje do władz samorządowych o uwzględnianie nowej wykładni prawnej przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji celu publicznego w odniesieniu do przedsięwzięć polegających na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Chodzi też o jak najszybsze wpisanie inwestycji OZE do katalogu celów publicznych wymienionych w art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami - i taki apel Fundacja skierowała do parlamentarzystów i rządu.

 

OZE inwestycjami celu publicznego

Promocje:

PROMOCJE: