Potrzebny lepszy system wsparcia dla energetyki solarnej

Potrzebny lepszy system wsparcia dla energetyki solarnej...

Rzeczpospolita zwraca uwagę, że tam gdzie system dofinansowania energetyki solarnej dobrze funkcjonuje, od razu widoczne są tego efekty.

Przykładem według dziennika jest 20 śląskich i małopolskich gmin, gdzie realizowany jest program PONE - Program Ograniczenia Niskiej Emisji. W jego ramach właściciele domów jednorodzinnych mogli w 2008 r. otrzymać dofinansowanie na zakup instalacji słonecznej.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Jednak jak podkreśla Grzegorz Wiśniewski, oprócz PONE tylko kilka gmin w Polsce korzysta z gminnych funduszy ochrony środowiska, które mogą dofinansowywać tego typu inwestycje.

Rz zwraca uwagę, że dużo lepiej system wsparcia dla energetyki solarnej funkcjonuje w Niemczech, gdzie indywidualni inwestorzy mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie co najmniej 60 euro za każdy metr kwadratowy kolektorów, właściciele nowo budowanych instalacji o wielkości 20 - 40 mkw. mogą liczyć na 210 euro za mkw.

 

.

Potrzebny lepszy system wsparcia dla energetyki solarnej

Promocje:

PROMOCJE: