Trzeba 100 mld na OZE

Trzeba 100 mld na OZE...

Wypełnienie zobowiązań unijnego pakietu energetyczno- klimatycznego wymaga zainwestowania ponad 100 mld zł w odnawialne źródła energii – pisze „Rzeczpospolita”.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Jak czytamy w dzienniku, w ocenie specjalistów osiągnięcie w bilansie zużytej energii elektrycznej 20 proc. energii z OZE, będzie wymagało w elektroenergetyce zainwestowania 60-80 mld zł, a w ciepłownictwie - 45 mld zł. 

W ocenie cytowanego przez „Rz” Macieja Stryjeckiego, prezesa Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej, tego typu przedsięwzięcia są gotowi sfinansować inwestorzy prywatni, ale o ich kapitał zabiegają tez inne kraje Europy i dlatego Polska powinna zlikwidować bariery administracyjne hamujące rozwój OZE.
Stryjecki zwrócił tu szczególną uwagę na długie procedury dotyczące budowy farm wiatrowych.

Natomiast Tomasz Bańkowski ze Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej zwraca uwagę, że słabością sposobu wykorzystania unijnych funduszy do realizacji celów pakietu klimatycznego jest to, że preferowane są projekty, które mogą zostać szybko zrealizowane, a efektywność energetyczna jest kwestią drugorzędną.

Rzeczpospolita

Trzeba 100 mld na OZE

Promocje:

PROMOCJE: