W latach 2009-2012 elektrownie atomowe

W latach 2009-2012 elektrownie atomowe...

"Około 50 proc. środków na inwestycje będziemy wypracowywać z zysków. Resztę finansowania chcemy pozyskać z IPO i rynku długu, głównie z emisji euroobligacji" - powiedział Topolnicki.

Wiceprezes podkreślił, że PGE jest mało zadłużona. Na koniec 2008 roku zadłużenie netto spółki wynosiło 5,1 mld zł, co daje wskaźnik dług netto/EBITDA n

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
a poziomie 0,9.

Zaznaczył, że dla grupy bezpiecznym poziomem zadłużenia jest 2,5 X EBITDA.

"Przygotowując nasze plany inwestycyjne założyliśmy, że do roku 2025 nasze zadłużenie nie przekroczy dwuipółkrotności EBITDA" - powiedział wiceprezes.

PGE realizuje obecnie projekt budowy nowego bloku energetycznego w elektrowni Bełchatów o mocy 858 MW, który ma zostać oddany do użytku w 2010 roku.

Spółka przygotowuje też projekty nowych mocy w elektrowniach Opole i Turów. W Opolu wybudowane mają być dwa bloki o mocy 800 MW każdy, a w Turowie blok o mocy 460 MW. W Lublinie PGE planuje oddać za 6-7 lat dwa bloki o mocy 800 MW każdy.

W ramach OZE łączne moce mają wynieść 2. 000 MW.Spółka chce też wybudować w konsorcjum 2 elektrownie atomowe o mocy 3.

000 MW każda.

"Chcemy, by do przyszłego roku powstało konsorcjum, w którym chcemy mieć 51 proc udział. Teraz jest czas, by wybrać technologię, znaleźć dostawcę tej technologii i porozumieć się z kooperantami" - powiedział Topolnicki, dodając, że nie jest jeszcze przesądzone, czy PGE zaprosi do projektu jednego partnera, czy kilka firm.

Prezes Tomasz Zadroga poinformował, że spółka pracuje nad kilkoma projektami akwizycyjnymi.

"Jedne z tematów są we wstępnej fazie, inne zbliżają się do końca. Rozmawiamy nie tylko w Polsce, ale i zagranicą" - powiedział Zadroga.

"Mamy silną nogę wytwórczą, słabszą dystrybucyjno-obrotową" - dodał.

PGE podtrzymuje gotowość przeprowadzenia oferty publicznej jeszcze w tym roku.

"Po przeprowadzeniu rozmów z inwestorami wierzymy w debiut spółki na giełdzie w tym roku" - powiedział Topolnicki.

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami MSP, debiut spółki na GPW planowany jest na czwarty kwartał tego roku. Oferta ma mieć wartość 4 - 5 mld zł.

W 2008 roku grupa PGE miała 20,6 mld zł przychodów wobec 23,1 mld zł w 2007 roku. Spadek przychodów to wynik ustawowego rozwiązania Kontraktów Długoterminowych (KDT) z końcem I kwartału 2008 r. i co się z tym wiąże, m. in. niższej sprzedaży energii elektrycznej kupowanej przez PGE w ramach KDT od podmiotów spoza grupy.

Zysk netto grupy PGE spadł w 2008 roku do 2,7 mld zł z 4,8 mld zł w 2007 r. , ale, jak tłumaczy spółka, na wynik w 2007 roku wpływ miały zdarzenia jednorazowe, które podwyższyły wynik netto o ok. 3,2 mld zł.

Wynik EBITDA wyniósł w zeszłym roku ponad 5,8 mld zł, co oznacza wzrost o 23,3 proc. rok do roku. Wzrost ten jest zasługą, w głównej mierze, rynkowego wzrostu cen energii elektrycznej. W efekcie marża EBITDA wyniosła 28,4 proc. wobec 20,5 proc. w 2007 roku.

Grupa PGE jest największą grupą energetyczną w Polsce. W 2008 roku wyprodukowała ok. 56 TWh netto energii. Łączna osiągalna moc wytwórcza energii elektrycznej grupy wynosiła na koniec ubiegłego roku około 12,4 GW, co stanowiło ok. 37 proc. udział w krajowych mocach osiąga.

PA

W latach 2009-2012 elektrownie atomowe

Promocje:

PROMOCJE: