Wydarzenie

Wydarzenie...

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Czym jest ten dział?

Dział ten jest swoistą tablicą ogłoszeń, na której można zamieszczać ogłoszenia o zbliżających się wydarzeniach, targach, szkoleniach, konferencjach, itp.

[ Powrót na górę ]

·  Jak dodać ogłoszenie?

Podstawowym warunkiem, który należy spełnić aby móc zamieścić ogłoszenie, to bycie zalogowanym użytkownikiem. Jeśli nie posiadasz swojego konta w serwisie "ekologika.pl", możesz je bezpłatnie stworzyć klikając na TEN LINK.
Po zalogowaniu, wystarczy wejść do działu "Wydarzenia", klikając na właściwy link z poziomu głównego menu a następnie wybrać opcję "dodaj".
Pojawi się wtedy okno dialogowe, w którym należy wypełnić odpowiednie pola. Prosimy zwrócić uwagę, że tylko pola, przy których występuje symbol "*", są polami wymaganymi.
Po wypełnieniu pól, należy kliknąć na opcję "wyślij" aby Państwa ogłoszenie znalazło się w kolejce do zaakceptowania przez administratora.

[ Powrót na górę ]

·  Kiedy moje ogłoszenie pojawi się na stronie?

Każde ogłoszenie wysłane przez użytkownika, przed opublikowaniem, trafia do administratora, który decyduje czy je zamieścić czy nie. Ma to na celu odfiltrowanie ogłoszeń, które nie pasują do profilu serwisu "ekologika.pl" lub są w jakiś sposób obraźliwe czy też naruszają obowiązujące w serwisie zasady.
Wysłane do akceptacji ogłoszenie z reguły ukazuje się nie później niż w następnym dniu roboczym.

[ Powrót na górę ]

·  Jak mogę zmienić treść ogłoszenia po jego opublikowaniu?

Będąc zalogowanym w serwisie, należy wejść do działu "Wydarzenia" i z poziomu głównej strony modułu wybrać opcję "Zmień". Zostanie wtedy pokazana lista zamieszczonych przez Państwa ogłoszeń wraz z różnymi dodatkowymi informacjami. Wystarczy wtedy kliknąć na właściwy tytuł ogłoszenia aby zostało ono wyświetlone w stanie, w jakim jest aktualnie opublikowane. Przy tytule ukazanego ogłoszenia pojawią się wtedy przyciski "edytuj" i "skasuj". W zależności od wybranej opcji mogą wtedy Państwo albo to ogłoszenie skasować albo zmienić jego treść. W przypadku zmiany treści ogłoszenia, trafi ono ponownie do zaakceptowania do administratora.

[ Powrót na górę ]

·  Czy jest jakiś limit ogłoszeń?

Tak, każdy użytkownik może zamieścić maksymalnie 10 ogłoszeń.
W szczególnych przypadkach, jeśli zaistnieje potrzeba zamieszczenia większej ilości ogłoszeń, należy sie zgłosić z takim zapotrzebowaniem do administratora.

[ Powrót na górę ]

·  Ile to kosztuje?

Ogłoszenia w dziale "Wydarzenia" mają różne okresy ważności: 3,6 i 12 miesięcy. BEZPŁATNIE można zamieszczać ogłoszenia na nie dłużej niż 6 miesięcy.
Wersja 12 miesięczna jest płatna według cennika reklamy w serwisie "ekologika.pl", dostępnego pod TYM ADRESEM.

Wydarzenie

Promocje:

PROMOCJE: