XXV ROCZNICA KATASTROFY W CZARNOBYLU

XXV ROCZNICA KATASTROFY W CZARNOBYLU...

W ybuch reaktora w Czarnobylu 26 kwietnia 1986 r. głęboko utkwił w świadomości społecznej. Na wiele lat zahamował rozwój energetyki atomowej, przyczyniając się zarazem do umocnienia polityczno-ekologicznego antyatomowego ruchu. Nawet po upływie ćwierć wieku nazwy „Czarnobyl” używa się jako synonimu atomowej tragedii i – co zrozumiałe - argumentu przeciw budowie elektrowni jądrowych. Wielu zapomniało już, a niektórzy zapewne po prostu nie wiedzą, iż ta groźna awaria wydarzyła się w totalitarnym państwie, gdzie władza zupełnie się nie liczyła z normami prawa, nad bezpieczeństwem jądrowym dominował prymat polityki. Należy o tym pamiętać, gdy przypominamy tamte czasy i usiłujemy zrozumieć, jak doszło do katastrofy.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU 

XXV ROCZNICA KATASTROFY W CZARNOBYLU

Promocje:

PROMOCJE: